Beleggingsactiviteit van Brederode en haar dochterondernemingen

(in miljoen € )

2016

2015
(Proforma)

2014

2013

2012

Financiële activa

1.667,51

1.512,12

1.278,31

1.089,96

1.011,14

  – Private Equity

794,57

719,28

628,06

517,67

525,45

  – genoteerde effecten

872,94

792,85

650,26

572,29

485,69

Mutatie van de reële waarde

151,98

224,15

207,51

93,36

100,00

Ontvangen dividenden en interesten

34,53

28,82

30,04

29,63

24,82

Kosten en overige beheersinkomsten

-11,31

-12,38

-9,27

-9,41

-8,83

Resultaat van het beheer van de portefeuille

175,21

240,59

228,28

113,58

116,00