Verhoudingen

Ratio’s

2016

2015

2014

2013

2012

P/BV (Koers(2) /eigen vermogen per aandeel)

0,72

0,76

0,64

0,72

0,68

P/E (Koers(2) / winst aandeel)

7,13

4,96

3,72

7,78

6,06

Return op eigen vermogen
(Winst/ eigen vermogen bij het begin van de periode)

11,0%

17,8%

20,5%

10,0%

12,5%

Brutorendement (Brutodividend / koers(2))

1,7%

1,6%

2,2%

2,3%

2,5%