Gegevensfiche

Rechten De aandelen Brederode zijn gewone aandelen met dezelfde rechten. Elk aandeel geeft hetzelfde recht op dividenden in het geval van liquidatie. Elk aandeel geeft hetzelfde stemrecht tijdens de algemene vergaderingen van Brederode.
Beperkingen Alle aandelen zijn vrij verkoopbaar.
Vorm De aandelen zijn verplicht gedematerialiseerd. Geen enkele aandeelhouder kan de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of aandelen aan toonder.
ISIN-code LU1068091351
Liquidatieorganisme

LuxCSD S.A., 43 Avenue Monterey in 2163 Luxemburg

De aandelen worden aanvaard voor neerlegging en settlement bij LuxCSD, Clearstream Luxembourg en Euroclear Bank.

Financiële dienst Banque Internationale à Luxembourg S.A., 69 route d’Esch – 2953 Luxemburg

BEURSKOERS

Het aandeel Brederode wordt verkocht op de gereglementeerde markten van EURONEXT Brussels en de BEURS VAN LUXEMBURG.

EURONEXT Brussels Beurs van Luxemburg
Markt Gereglementeerde markt Gereglementeerde markt
Beurssymbool Continu Continu
Beurssymbool BREB BREL

Verkoopprospectus

In toepassing van de artikel 7 van de gewijzigde wet van 10 juli 2005 betreffende roerende waarden heeft het toezichtscomité van de financiële sector de prospectus goedgekeurd. Deze prospectus werd opgesteld na de fusie tussen Acturus en Brederode met het oog op de toelating tot de handel op de gereglementeerde markten van de beurs van Luxemburg en Euronext Brussels. Deze prospectus wordt enkel ter informatie uitgegeven.

Prospectus (enkel in het Frans)