Stemrecht en noemer

Elk aandeel geeft recht op een stem tijdens de vergaderingen van de algemene vergadering.

Elk aandeel geniet van een preferentieel intekenrecht in het geval van een kapitaalverhoging in contanten behalve als de algemene vergadering beslist om afstand te doen van het preferentierecht volgens de voorwaarden zoals vastgelegd door de wet en de statuten.

Alle aandelen genieten van dezelfde rechten in het geval van liquidatie van de vennootschap.

Situatie op 31 december 2018:

Totaal aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt: 29.305.586
Totaal aantal stemrechten verbonden aan deze aandelen: 28.101.011 (*)

(*) Het stemrecht van de aandelen in het bezit van Brederode en haar dochterondernemingen zijn opgehangen