Beleggingsactiviteit van Brederode en haar dochterondernemingen

(in miljoen € )

2017

2016

2015

(Proforma)

2014¹

2013¹

Financiële activa

1.846,91

1.667,51

1.512,12

1.278,31

1.089,96

  – Private Equity

877,79

794,57

719,28

628,06

517,67

  – genoteerde effecten

969,12

872,94

792,85

650,26

572,29

Mutatie van de reële waarde

161,47

151,98

224,15

207,51

93,36

Ontvangen dividenden en interesten

36,35

34,53

28,82

30,04

29,63

Kosten en overige beheersinkomsten

-19,10

-11,31

-12,38

-9,27

-9,41

Resultaat van het beheer van de portefeuille

178,72

175,21

240,59

228,28

113,58