Beleggingsactiviteit van Brederode en haar dochterondernemingen

(in miljoen € )

2018

2017

2016

2015
(Proforma)

20141

Financiële activa

2.011,07

1.846,91

1.667,51

1.512,12

1.278,31

  – Private Equity

1.049,48

877,79

794,57

719,28

628,06

  – genoteerde effecten

961,59

969,12

872,94

792,85

650,26

Resultaat van het beheer van de portefeuille

178,89

178,72

175,21

240,59

228,28

(1) Op basis van de geconsolideerde jaarrekening.

Eigen vermoggen per aandeel (EUR)

Distributies per aandeel (EUR)