Beleggingsactiviteit van Brederode en haar dochterondernemingen

(in miljoen € )

2019

2018

2017

2016

2015
(Proforma)

20141

Financiële activa

2.468,35

2.011,07

1.846,91

1.667,51

1.512,12

1.278,31

  – Private Equity

1.299,70

1.049,48

877,79

794,57

719,28

628,06

  – genoteerde effecten

1.168,66

961,59

969,12

872,94

792,85

650,26

Resultaat van het beheer van de portefeuille

455,76

178,89

178,72

175,21

240,59

228,28

(1) Op basis van de geconsolideerde jaarrekening.

Eigen vermoggen per aandeel (EUR)
 
Distributies per aandeel (EUR)