Verhoudingen

Ratio’s

2017

2016

2015

2014

2013

P/BV (Koers(2) /eigen vermogen per aandeel)

0,79

0,72

0,76

0,64

0,72

P/E (Koers(2) / winst aandeel)

8,58

7,13

4,96

3,72

7,78

Return op eigen vermogen
(Winst/ eigen vermogen bij het begin van de periode)

9,5%

11,0%

17,8%

20,5%

10,0%

Brutorendement (Brutodividend / koers(2))

1,5%

1,7%

1,6%

2,2%

2,3%