Algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen vinden elke tweede woensdag van mei om 14.30 uur plaats.

De vennootschap eerbiedigt de gelijke behandeling  van haar aandeelhouders. Zij dient ervoor te zorgen dat de middelen en de informatie die de aandeelhouders moeten toelaten hun rechten uit te uitoefenen beschikbaar zijn, in het bijzonder via haar internetsite.

De aandeelhouders wordt gevraagd deel te nemen aan de algemene vergadering. De raad van bestuur zal elk redelijk voorstel van een of meerdere aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 5% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in de agenda opnemen.

Tijdens de vergadering dienen de uitvoerende bestuurders op alle pertinente vragen te antwoorden, in het bijzonder de vragen met betrekking tot het jaarverslag en de agendapunten, behalve indien het antwoord op dergelijke vraag de vennootschap ernstige schade zou kunnen berokkenen.