Reglement betreffende financiële transacties

 8.1. Informatieplicht

Alvorens zich in een transactie te verbinden met betrekking tot door de vennootschap uitgegeven financiële instrumenten of hiermee verbonden financiële instrumenten, dient elke bestuurder en werknemer van de vennootschap of van een vennootschap binnen de groep alsook elke persoon die een nauwe band heeft met hen, de voorzitter van de raad van bestuur hierover te informeren die hen desgevallend zal meedelen of er al dan niet een ‘verboden dan wel gesloten’ periode van toepassing is.

Tijdens dergelijke gesloten of verboden periodes mogen de transacties enkel plaatsvinden middels voorgaande toestemming van de voorzitter van de raad van bestuur.

De bestuurder of werknemer dient de voorzitter van de raad van bestuur te verwittigen omtrent de feitelijke realisatie van de geplande transactie.

8.2. Gesloten en verboden periodes

De « gesloten periodes » zijn de volgende:

    • De periode van een maand die onmiddellijk voorafgaat aan de publicatie van het jaarverslag of de periode, als deze korter is, de periode die loopt van de laatste dag van het boekjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft tot aan de publicatie van het jaarverslag;
    • De periode van een maand die onmiddellijk voorafgaat aan de publicatie van het halfjaarlijkse financiële verslag tot aan de publicatie van dit verslag ;
    • De periode van een week die onmiddellijk voorafgaat aan de publicatie van de tussentijdse verslagen en die loopt tot aan de publicatie ervan.

De « verboden periodes » of periodes die worden beschouwd als bevoorrecht gaan in vanaf het moment dat kennis wordt genomen van bevoorrechte informatie (in de zin van artikel 1, 1° van de Wet van 9 mei 2006 betreffende marktmisbruik) door een bestuurder tot aan de publicatie ervan.

8.3. Publicatie van de transacties

De transacties met betrekking tot financiële instrumenten die door de vennootschap worden uitgegeven of met betrekking tot instrumenten waarmee zij verbonden zijn zullen openbaar worden gemaakt als de publicatie ervan door de wet wordt opgelegd.