Structuur van de controle

De vennootschap wordt gecontroleerd door Holdicam NV., die volgens de laatste transparantieverklaring van 21 juli 2014  55,8 % van het kapitaal bezit. De vennootschap heeft geen weet van eventuele afspraken tussen aandeelhouders.

De raad van bestuur ziet erop toe dat de meerderheidsaandeelhouder zijn positie wijselijk gebruikt en de rechten en belangen van de minderheidsaandeelhouders respecteert.