Toepassing van de aanbevelingen

Wat betreft de aanbevelingen die beschrijven hoe de principes van goed bestuur concreet dienen te worden toegepast, heeft de raad van bestuur rekening gehouden met de specificiteit van Brederode.

Gezien haar activiteiten, haar investeringsstrategie en haar omvang heeft Brederode ervoor gekozen een eenvoudige beheersstructuur te behouden, weinig formalistisch, op consensus berustend en gebaseerd op de sterke cohesie van een klein managementteam. Sinds vele jaren verzekert deze manier van beheren met respect voor de regels van goed beheer het succes , de rentabiliteit en uitstekende relaties met alle aandeelhouders van de vennootschap.

In dezelfde geest voldoet dit charter aan de meeste aanbevelingen van de”X”principes, maar wijkt tegelijkertijd, waar nodig, af van sommige van deze principes.