Uitvoerende bestuurders

5.1. Rol

De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks beheer van de vennootschap toe aan twee uitvoerende bestuurders die eveneens zijn belast met de controle en de opvolging van de door de raad van bestuur geïdentificeerde risico’s.

De uitvoerende bestuurders:

  • Zijn verantwoordelijk voor de opstelling van exhaustieve, tijdige, betrouwbare en precieze financiële documenten en dit volgens de boekhoudnormen en de beleidslijnen van de vennootschap;
  • Leggen aan de raad van bestuur een objectieve en begrijpelijke evaluatie voor van de financiële situatie van de vennootschap;
  • Leggen regelmatig aan de raad van bestuur voorstellen voor met betrekking tot de definitie van de strategie ;
  • Nemen deel aan de voorbereiding van de door de raad van bestuur te nemen besluiten;
  • Leveren tijdig aan de raad van bestuur alle vereiste informatie die nodig is om zijn verplichtingen na te komen;
  • Implementeren interne controles (systemen voor de identificatie, beheer en opvolging van financiële en andere risico’s) en dit zonder afbreuk te doen aan de rol van de raad van bestuur in dit verband ;
  • Geven regelmatig rekenschap aan de raad van bestuur over de nakoming van hun verantwoordelijkheden.

5.2. Huishoudelijk reglement voor uitvoerende bestuurders

De uitvoerende bestuurders werken in een geest van partnerschap ; zij dienen elkaar continu te raadplegen met het oog op de uitwisseling van informatie en opinies, de analyse van interne of externe documenten de besluitvorming waarvoor zij gemachtigd zijn.

Gezien de geest van partnership is het niet opportuun om een voorzitter voor de uitvoerende bestuurders te benoemen.