Het team

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt de vennootschap als een college en is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering die de bestuurders benoemt en ontslaat. De raad van bestuur handelt in het belang de aandeelhouders en dient te waken over het welslagen de vennootschap op lange termijn.

Samenstelling van de raad van bestuur:

–        Pierre van der Mersch, voorzitter (AV 2020)

–        Luigi Santambrogio, afgevaardigd bestuurder(AV 2020)

–        Axel van der Mersch, afgevaardigd bestuurder (AV 2020)

–        Bruno Colmant  (AV 2020) (*)

–       René Beltjens (AV 2022) (*)

(*) Onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. De bepaling en de controle van het algemene beleid en de strategische doelstellingen van zowel de vennootschap als de groep evenals hun investeringsbeleid behoren tot het takenpakket van de raad van bestuur.

Dagelijks beheer

De raad van bestuur vertrouwt de dagelijkse leiding van de vennootschap toe aan twee afgevaardigd bestuurders die eveneens worden belast met de controle en de opvolging van de door de raad van bestuur geïdentificeerde risico’s.

Afgevaardigde bestuurders :

–        Luigi Santambrogio ;

–        Axel van der Mersch

Comité belast met de audit, good governance en het risicobeheer

Het comité belast met de audit, good governance en het risicobeheer dient de raad van bestuur bij te staan in zijn taak met betrekking tot financiële verslaggeving, de controle in de meest ruime zin van het woord en het risicobeheer.

Leden van het comité :

–       Bruno Colmant, voorzitter

–      René Beltjens