Missie en strategie

Brederode is een internationale investeerder in risicokapitaal waarvan de aandelen genoteerd zijn op de gereglementeerde markten van Euronext Brussel en de Beurs van Luxemburg.

Na een lange geschiedenis waarvan de wortels teruggaan tot 1804, kende de onderneming in 1977 een fundamentele strategische koerswijziging onder impuls van de nieuwe referentieaandeelhouders. In het kader van deze verschillende visie werden directe industriële en commerciële activiteiten geleidelijk afgebouwd en vervangen door investeringen voor eigen rekening in de vorm van overwegend minderheidsdeelnemingen in kapitaal, zonder betrokkenheid bij het beheer. Sindsdien bestaat onze ambitie erin het patrimonium van onze aandeelhouders bij herhaling te laten groeien, niet enkel dankzij dividenden maar ook en vooral dankzij meerwaarden op de beleggingen. De portefeuille kan worden opgesplitst in twee complementaire sectoren: niet op de beurs genoteerde deelnemingen of “Private Equity” en genoteerde effecten.

Sinds meer dan twintig jaar heeft Brederode zich geleidelijk aan gericht op Private Equity, een sector die ondertussen onze kernactiviteit uitmaakt. De aantrekkingskracht van Private Equity houdt nauw verband met de mogelijke hoge rentabiliteit ervan, een rentabiliteit die doorgaans hoger ligt dan op de beurs. De beleggingsstijl berust grotendeels op het principe van de buy-out, het overnemen van privébedrijven, georganiseerd door de beste beheerders die in specifieke fondsen overwegend institutionele beleggers zoals Brederode verenigen. Het succes ervan is voor een groot stuk te danken aan onze strenge selectie van een internationaal netwerk van gespecialiseerde beheerders, gecombineerd met een permanente follow-up.

De lange ervaring die Brederode in dit opzicht heeft opgebouwd, draagt bij tot de goede globale prestaties die de groep al vele jaren laat optekenen.

Afgezien van de eigen rentabiliteit wordt de portefeuille van beursgenoteerde aandelen bovendien beschouwd als een ultieme financieringsreserve ter ondersteuning van de Private Equity. Hij wordt zoals voorheen nauwlettend beheerd in een streven om zijn defensieve karakter te verenigen met de rentabiliteits-, liquiditeits- en groeidoelstellingen.

Brederode is vandaag een van de weinige in Private Equity gespecialiseerde vennootschappen die op de beurs genoteerd zijn en die in eigen beheer werken, uitsluitend in het belang van de aandeelhouders.

Brederode beschikt bovendien over een stabiele aandeelhoudersstructuur en de belangrijkste bestuurders zijn tevens aandeelhouders. Op die manier kan de onderneming met vertrouwen vanuit een langetermijnvisie werken zonder zich door verstorende externe factoren te laten beïnvloeden of aan kortetermijndenken te doen.

Ten slotte liggen de bestuurskosten lager dan doorgaans op de markt het geval is en beschikt Brederode over een gestroomlijnde bestuursstructuur.