Aantal aandelen dat het kapitaal en de daarmee verbonden stemrechten vertegenwoordigt