Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van de grensoverschrijdende fusie