Inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie en de modaliteiten voor de effectenruil